Yöneti̇m Si̇stemleri̇ Poli̇ti̇kasi

KONECTA olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Yönetim Sistemleri ile yasal gereksinimler doğrultusunda hareketetmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;;

Yasin Uslu

CEO de Konecta Genel Müdürü & Resto de Europa