Bilgi Güvenliği

Konecta Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.Bilgi Güvenliği Politikası  

Konecta olarak biz, bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmekteyiz.

Bilgi ; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standardını uygulayarak bilginin Gizlilik, Bütünlük, Erişebilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktayız. 

Ana iştigal konumuz olan çağrı merkezi hizmeti sunulması ve diğer teknoloji temelli hizmetlerin sağlanması süresince, Bilgi Güvenliği tüm Konecta Group'ta olduğu gibi Konecta Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. de geçerlidir.

Bunun için Bilgi Güvenliği stratejik ve operasyonel bir öneme haizdir. Veriler ve bilgiler bir taraftan mevcut süreçlerimizin, hizmetlerimizin sağlanması ve iyileştirilmesi diğer taraftan da yeni iş sahalarının oluşturulması için temeldir. Bilgi Güvenliğine verdiğimiz önem, Konecta Türkiye olarak müşterilerimize ve paydaşlarımıza artı değer sağlayan yenilikçi hizmetler ve ürünler sunma imkanı verir.

Bu nedenle verilerin doğru şekilde kullanılması ve yönetilmesi bizler için bir ön koşuldur. Konecta Group ve Konecta Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. , verileri ve bilgileri sorumluluk bilinciyle, yasaları ve diğer gereklilikleri uygun olarak doğru bir şekilde ele almayı görev edinir ve taahhüt eder.

Bilgi güvenliği sistemi ile elde edinilmek istenen hedeflerin genel ifadesi ise şöyledir :

  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek.
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek.
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek.
  • La plupart des pays de l'Union européenne sont des pays en voie de développement, mais les pays de l'Union européenne ne sont pas des pays en voie de développement.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak. Müşteri ile ilgili kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak.
  • Bilgi Güvenliği Hedefleri izlenmekte, güncellenmekte ve sonuçları takip edilmektedir.
  • Belirtilen hususlarla sürekli iyileştirme uygulamalarını hayata geçirmek ile beraber devamlılığını taahhüt ederiz.

Konecta Group ve Konecta Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.'nin her çalışanı, işlediği verilerin ve bilgilerin yasalara uygun bir şekilde ele alınmasından ve bunların güvenliğinden sorumludur. Ayrıca Konecta Group ve Konecta Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş, Bilgi Güvenliği amaçlarını etkili veimli bir şekilde uygulamak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nden sistematik olarak faydalanır. Bunun amacı iş süreçlerini desteklemek, sürekliliğini sağlamak, geliştirmek ve bilgileri mevcudiyet, dürüstlük ve gizlilik açısından korumaktır.

Le système BGYS du Groupe Konecta a été mis en place à Bilgi Güvenliğini pour répondre aux exigences de la norme ISO/IEC 27000, qui s'applique à l'ensemble du système.

Konecta Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini benimsemekte ve uygulamakta olup, ayrıca kendi içerisinde işlettiği bu sistemi ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında akredite kurumlarca belgelendirmektedir.