Kisisel verilerin korunmasi

Web sitemizi ziyaretinizden, şirketimize ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden mutluluk duyarız. Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış Özel Hayatın Gizliliği ve Korunmasına ve bu doğrultuda çıkarılmış olan KVK Kanunu ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahibinin özel hayatının gizliliğine saygı duymakta ve bunun korunmasına büyük önem vermektedir. Bu amaçla Şirketimiz tüm iş yapma süreçlerini kişisel verilerin yasal mevzuat ve uluslararası düzenlemelere uygun olacak şekilde yapılandırmaktadır.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesinde özel alanınızın korunması, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız ve önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler sorumlu birimin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir.