Zásady používania súborov cookie

Chico rubio y chica con coleta miran una pantalla de ordenador en una mesa de madera de pino

GROUP KONECTANET S.L.U. (ďalej len "KONECTA") informuje prostredníctvom týchto Zásad používanie súborov cookie o používaní zariadenia na ukladanie a obnovu dát v koncovom zariadení užívateľa.

1.Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa na žiadosť užívateľa nainštalujú do jeho počítača a slúžia webovej službe, ku ktorej pristupujete, na vykonávanie určitých funkcií.

Táto webová služba používa vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán na udržiavanie relácie používateľa pristupujúceho k službe (technické súbory cookie), na personalizáciu možností, ktoré si užívateľ zvolil; (personalizačné súbory cookie), na vykonávanie štatistickej analýzy používania tejto webovej služby; (analytické súbory cookie) a súbory cookie sociálnych sietí. Rovnako tak pri interakcii s webovými službami tretích strán, ktoré poskytujú službu spoločnosti Konecta, ku ktorej je možné pristupovať z tejto webovej služby, sa používajú súbory cookie uvedených služieb (cookies tretích strán).

2. Na čo KONECTA používa súbory cookie?

V súlade s článkom 22 zákona o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode, ako aj s odôvodnením (30) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "RGPD"), používa táto webová stránka súbory cookie alebo iné zariadenia na ukladanie a vyhľadávanie informácií na sledovanie interakcií používateľa so službami ponúkanými na webovej stránke.

Súbory cookie umožňujú rozpoznať prehliadač užívateľa, ako aj typ zariadenia, z ktorého sa na Webové stránky pristupuje a slúžia na uľahčenie ďalšej návštevy užívateľa a na väčšiu užitočnosť Webových stránok.

Ďalej prejdeme na vysvetlenie súborov cookie, ktoré sa v tejto webovej službe používajú, aké je ich použitie, na aký účel slúži a aké prípadné dôsledky môže mať ich vypnutie:

Technické súbory cookie sa používajú na udržiavanie relácie používateľa, ktorý pristupuje k tejto webovej službe a sú užitočné najmä pri udržiavaní relácie v oblastiach s obmedzeným prístupom, do ktorých pristupuje vopred overený používateľ. Preto je pre správne fungovanie webových stránok nutné mať v prehliadači povolené súbory cookie. Z tohto dôvodu, ak ste v prehliadači zakázali možnosť inštalácie súborov cookie, nebude táto webová služba fungovať správne. Akonáhle používateľ ukončí reláciu, súbor cookie relácie už nebude užitočný a bude vymazaný.

Personalizačné súbory cookie sa používajú na to, aby si prehliadač mohol zapamätať vaše preferencie (napr. že ste už klikli na určitú reklamu, zvolený jazyk prehliadania, preferované možnosti atď.) Tento súbor cookie sa ukladá vo vašom počítači a neidentifikuje vás ako používateľa webovej služby ; ak teda pristupujete z iného koncového zariadenia, pretože nemáte nainštalovaný tento súbor cookie, vaše preferencie nebudú známe. Ak ste inštaláciu súborov cookie zakázali, vaše predvoľby vo webovej službe nebudú uložené vo vašom koncovom zariadení, a preto ich musíte pri každom prístupe k službe zvoliť znova.

Analýza cookies: Slúžia na meranie a analýzu pohybu užívateľov na tejto webovej službe, a tým na štúdium a zlepšovanie ponuky produktov alebo služieb. Prostredníctvom analytických súborov cookie nie sú získavané žiadne osobné údaje používateľa, získané informácie sa týkajú počtu používateľov, ktorí pristupujú na web, počtu navštívených stránok, početnosti a opakovania návštev, ich dĺžky, použitého prehliadača, prevádzkovateľa, ktorý službu poskytuje, navigačného jazyka použitého koncového zariadenia a /alebo mesta, ku ktorému je priradená IP adresa koncového zariadenia. Na vykonávanie analytických služieb využíva táto webová stránka službu Google Analytics, webovú analytickú službu vyvinutú spoločnosťou Google, ktorá poskytuje službu merania a analýzy navigácie na našich webových stránkach. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na adrese: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Ak je tento typ súborov cookie zakázaný, stránka nebude vykonávať štatistickú analýzu, ale bude stále fungovať.

Súbory cookie sociálnych sietí: jedná sa o súbory cookie tretích strán, ktoré sa používajú na to, aby používateľ mohol komunikovať s rôznymi sociálnymi sieťami, na ktoré sa na týchto webových stránkach odkazuje (Facebook, Twitter, Linkedin, Google Maps atď.). Podmienky používania týchto súborov cookie a zhromažďované informácie sa riadia zásadami ochrany osobných údajov a zásadami používania súborov cookie jednotlivých sociálnych sietí. Ak ste zakázali inštaláciu súborov cookie, nebudete môcť komunikovať s rôznymi sociálnymi sieťami, ale verejné informácie webovej služby sa vám budú zobrazovať aj naďalej.

Informujeme vás, že žiadny z používaných súborov cookie neukladá informácie umožňujúce identifikáciu užívateľa, ako sú mená, priezvisko, e-mailové alebo poštové adresy a pod., ani neslúži na získavanie alebo sprístupňovanie informácií o užívateľovi.

Používatelia, ktorí si navyše neželajú, aby sa do ich počítača inštalovali súbory cookie (čo v tomto konkrétnom prípade zabráni správnemu fungovaniu niektorých služieb), alebo ktorí si želajú byť informovaní o tom, kedy sa do ich počítača nainštaluje súbor cookie, môžu svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby fungoval týmto spôsobom. Uvádza sa tiež, že používatelia môžu kedykoľvek vymazať všetky súbory cookie vytvorené v ich zariadení.

Povinné súbory cookie používané na webových stránkach sú podrobne popísané nižšie:

Názov
Účel
Expirácia
Kto ich používa?
Dodávateľ
cookielawinfo-checkbox-necessary
Tento súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu s potrebnými súbormi cookie v tejto možnosti konfigurácie. Neukladá osobné údaje.
1 hodina
-
-
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Tento súbor cookie sa používa na uloženie tých kategórií, v ktorých boli označené nepotrebné súbory cookie. Neukladá osobné údaje.
1 rok
-
-
pll_language
-
1 rok
-
-
viewed_cookie_policy
-
24 hodín
-
-

Nezbytné soubory cookie

Jedná se o základní soubory cookie, které nevyžadují souhlas.

__hs_opt_out

Tento soubor cookie používá opt-in ochrany osobních údajů zásady k zapamatování, aby návštěvník nebyl znovu požádán o přijetí souborů cookie.
Tento soubor cookie se nastaví, když návštěvníkům dáte možnost odmítnout soubory cookie.
Obsahuje řetězec "ano" nebo "ne".
Jeho platnost vyprší za 6 měsíců.

__hs_do_not_track

Tento soubor cookie lze nastavit tak, aby sledovací kód neodesílal společnosti HubSpot žádné informace.
Obsahuje řetězec "yes".
Jeho platnost vyprší za 6 měsíců.

__hs_initial_opt_in

Tento soubor cookie se používá k tomu, aby se banner nezobrazoval vždy, když návštěvníci procházejí stránky v přísném režimu.
Obsahuje řetězec "ano" nebo "ne".
Jeho platnost vyprší za sedm dní.

__hs_cookie_cat_pref

Tento soubor cookie se používá k zaznamenání kategorií, s nimiž návštěvník souhlasil.
Obsahuje údaje o schválených kategoriích.
Jeho platnost vyprší za 6 měsíců.

__hs_gpc_banner_dismiss

Tento soubor cookie se používá, když Globální  soukromí kontrola  banneru.
Obsahuje řetězec "ano" nebo "ne".
Jeho platnost vyprší za 180 dní.

__hs_notify_banner_dismiss

Tento soubor cookie se používá, když webové stránky používají oznámením o  souhlasutyp banneru s .
Obsahuje logickou hodnotu True.
Jeho platnost vyprší za 180 dní.

hs_ab_test

Tento soubor cookie se používá k tomu, aby se návštěvníkům trvale zobrazovala stejná verze stránky A/B testu, kterou již viděli.
Obsahuje id stránky A/B testu a id varianty, která byla pro návštěvníka vybrána.
Její platnost vyprší na konci relace.

id_key

Při návštěvě stránky chráněné heslem se tento soubor cookie nastaví tak, aby při dalších návštěvách stránky ze stejného prohlížeče nebylo nutné se znovu přihlašovat.
Název souboru cookie je pro každou stránku chráněnou jedinečným heslem.
Obsahuje zašifrovanou verzi hesla, takže při dalších návštěvách stránky již nebude heslo vyžadováno.
Jeho platnost vyprší za 14 dní.

hs-messages-is-open

Tento soubor cookie se používá k určení a uložení, zda je widget chatu otevřený pro budoucí návštěvy.
Nastaví se v prohlížeči návštěvníka při zahájení nového chatu a po 30 minutách nečinnosti se widget znovu zavře.
Pokud návštěvník widget chatu ručně zavře, zabrání to jeho opětovnému otevření při dalších načteních stránky v dané relaci prohlížeče po dobu 30 minut.
Obsahuje logicko u hodnotu True, pokud existuje.
Jeho platnost vyprší za 30 minut.

hs-messages-hide-welcome-message

Tento soubor cookie se používá k tomu, aby se po dobu jednoho dne po jeho odmítnutí znovu nezobrazovala uvítací zpráva widgetu chatu.
Obsahuje logickou hodnotu True nebo False.
Jeho platnost vyprší za jeden den. 

__hsmem

Tento soubor cookie se nastaví, když se návštěvníci přihlásí na web hostovaný společností HubSpot.
Obsahuje zašifrovaná data, která identifikují členstvíuživatele  když je právě přihlášen.
Jeho platnost vyprší za sedm dní. 

hs-membership-csrf

Tento soubor cookie se používá k zajištění toho, aby obsahu  členství v   k přihlášení nemohlo být zfalšováno.
Obsahuje náhodný řetězec písmen a čísel, který slouží k ověření pravosti přihlášení k členství.
Její platnost vyprší na konci relace.

hs_langswitcher_choice

Tento soubor cookie se používá k uložení zvoleného jazyka návštěvníka při prohlížení. stránek ve více  jazycích.
Nastavuje se, když návštěvník vybere jazyk z přepínače jazyků, a používá se jako jazyková předvolba, aby byl v budoucnu přesměrován na stránky ve zvoleném jazyce, pokud jsou k dispozici.
Obsahuje řetězec oddělený dvojtečkou s volbou kódu jazyka ISO639 na levé straně a soukromou doménu nejvyšší úrovně, na kterou se vztahuje, na pravé straně. Příkladem může být "EN-US:hubspot.com".
Jeho platnost vyprší za dva roky.

__cfruid

Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem CDN společnosti HubSpot kvůli jeho rychlosti omezování  zásady . Jeho platnost vyprší na konci relace. Další informace o společnosti CloudflareSoubory cookie

__cfuvid

Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem CDN společnosti HubSpot kvůli jeho rychlosti omezování  zásady . Jeho platnost vyprší na konci relace. Další informace o společnosti CloudflareSoubory cookie

__cf_bm

Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem CDN společnosti HubSpot a je nezbytným souborem cookie pro ochranu botů. Jeho platnost vyprší po 30 minutách. Další informace o společnosti CloudflareSoubory cookie .

3. Ako zakázať súbory cookie?

Súbory cookie, ktoré nie sú povinné na prezeranie týchto webových stránok, je možné zakázať v časti "Konfigurácia súborov cookie tu".

Tieto nastavenia sa nachádzajú v päte webových stránok. Okrem toho všetky prehliadače umožňujú vykonať zmeny, ktoré zakážu konfiguráciu súborov cookie.

Z tohto dôvodu väčšina prehliadačov ponúka možnosť správy súborov cookie, aby ste získali presnejšiu kontrolu nad súkromím.

Tieto nastavenia sa nachádzajú v ponuke "možnosti" alebo "predvoľby" vášho prehliadača.

Nižšie nájdete odkazy pre jednotlivé prehliadače, kde môžete podľa pokynov zakázať súbory cookie:

Internet Explorer (https://goo.gl/iU2wh2)

 • V ponuke nástrojov vyberte "Možnosti internetu".
 • Kliknite na záložku "Súkromie".
 • Súbory cookie môžete odstrániť výberom možnosti "odstrániť históriu prehliadania" a neskôr v sekcii "Súbory cookie a oprávnenia k webu" prejdite do podsekcie "zobraziť súbory cookie a údaje o webe" a vyberte možnosť "Odstrániť všetko".
 • Rovnako tak záložka "Súbory cookie a oprávnenia k webu" umožňuje nastaviť možnosti ochrany súkromia, ktoré používateľ preferuje.

Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv)

 • V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na ponuku "Nastavenia".
 • Vyberte možnosť Súkromia a zabezpečenia.
 • Výberom možnosti "Vlastné" môžete vybrať súbory cookie, ktoré chcete blokovať, spolu s ďalšími záležitosťami týkajúcimi sa vášho súkromia.

Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB)

 • Kliknite na ponuku umiestnenú na paneli nástrojov.
 • Vyberte možnosť Nastavenia.
 • Vo výbere "Súkromie a zabezpečenie" kliknite na tlačidlo "Súbory cookie a dáta z iných webov".
 • Budete môcť vybrať všeobecnú konfiguráciu súborov cookie, rovnako ako ďalšie aspekty ochrany súkromia.

Safari (https://goo.gl/dQywEo)

 • V aplikácii safari na počítači mac vyberte možnosť "Preferences" (Predvoľby).
 • Otvorte záložku súkromia.
 • Vyberte požadovanú možnosť zo sekcie "block cookies" (blokovať súbory cookie).
 • Nezabudnite, že po zakázaní súborov cookie nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie a plná funkčnosť webových stránok.

Pokiaľ si neželáte byť sledovaní pomocou súborov cookie, spoločnosť Google vyvinula plug-in, ktorý si môžete nainštalovať do prehliadača a ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://goo.gl/up4ND.

4. Prijatie súborov cookie

‍Táto Webová stránka neinštaluje naše súbory cookie do zariadení používateľov, kým používatelia ich inštaláciu neprijmú.

Informujeme vás, že v prípade neprijatia inštalácie súborov cookie alebo zakázania niektorého z nich v konfigurácii je možné, že niektoré služby nebudú bez ich použitia dostupné alebo že nebudete mať prístup k niektorým službám alebo nebudete môcť plne využívať všetky výhody, ktoré vám táto Webová stránka ponúka.