Zásady používání souborů cookie

Chico rubio y chica con coleta miran una pantalla de ordenador en una mesa de madera de pino

GRUPO KONECTANET SL (dále jen "KONECTA") informuje prostřednictvím těchto Zásad používání souborů cookie o používání zařízení pro ukládání a obnovu dat v koncovém zařízení uživatele.

1.Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé soubory, které se na žádost uživatele nainstalují do jeho počítače a slouží webové službě, ke které přistupujete, k provádění určitých funkcí.

Tato webová služba používá vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran k udržování relace uživatele přistupujícího ke službě (technické soubory cookie), k personalizaci možností, které si uživatel zvolil; (personalizační soubory cookie), k provádění statistické analýzy používání této webové služby; (analytické soubory cookie) a soubory cookie sociálních sítí. Stejně tak při interakci s webovými službami třetích stran, které poskytují službu společnosti Konecta, k níž lze přistupovat z této webové služby, se používají soubory cookie uvedených služeb (cookies třetích stran).

2. k čemu KONECTA používá soubory cookie?

V souladu s článkem 22 zákona o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, jakož i s bodem odůvodnění (30) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), používá tato webová stránka soubory cookie nebo jiná zařízení pro ukládání a vyhledávání informací ke sledování interakcí uživatele se službami nabízenými na webové stránce.

Soubory cookie umožňují rozpoznat prohlížeč Uživatele, jakož i typ zařízení, z něhož je na Webovou stránku přistupováno, a slouží k usnadnění příští návštěvy Uživatele a k větší užitečnosti Webové stránky.

Dále přistoupíme k vysvětlení souborů cookie, které jsou v této webové službě používány, jaké je jejich použití, k jakému účelu slouží a jaké případné důsledky může mít jejich vypnutí:

Technické soubory cookie se používají k udržování relace uživatele, který přistupuje k této webové službě, a jsou užitečné zejména při udržování relace v oblastech s omezeným přístupem, do kterých přistupuje předem ověřený uživatel. Proto je pro správné fungování webových stránek nutné mít v prohlížeči povoleny soubory cookie. Z tohoto důvodu, pokud jste v prohlížeči zakázali možnost instalace souborů cookie, nebude tato webová služba fungovat správně. Jakmile uživatel ukončí relaci, soubor cookie relace již nebude užitečný a bude vymazán.

Personalizační soubory cookie se používají k tomu, aby si prohlížeč mohl zapamatovat vaše preference (např. že jste již klikli na určitou reklamu, zvolený jazyk prohlížení, preferované možnosti atd.) Tento soubor cookie se ukládá ve vašem počítači a neidentifikuje vás jako uživatele webové služby; pokud tedy přistupujete z jiného koncového zařízení, protože nemáte nainstalovaný tento soubor cookie, vaše preference nebudou známy. Pokud jste instalaci souborů cookie zakázali, vaše předvolby ve webové službě nebudou uloženy ve vašem koncovém zařízení, a proto je musíte při každém přístupu ke službě zvolit znovu.

Analýza cookies: Slouží k měření a analýze pohybu uživatelů na této webové službě, a tím ke studiu a zlepšování nabídky produktů nebo služeb. Prostřednictvím analytických souborů cookie nejsou získávány žádné osobní údaje uživatele, získané informace se týkají počtu uživatelů, kteří přistupují na web, počtu navštívených stránek, četnosti a opakování návštěv, jejich délky, použitého prohlížeče, provozovatele, který službu poskytuje, navigačního jazyka použitého koncového zařízení a/nebo města, ke kterému je přiřazena IP adresa koncového zařízení. K provádění analytických služeb využívá tato webová stránka službu Google Analytics, webovou analytickou službu vyvinutou společností Google, která poskytuje službu měření a analýzy navigace na našich webových stránkách. Více informací o službě Google Analytics naleznete na adrese: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Pokud je tento typ souborů cookie zakázán, stránka nebude provádět statistickou analýzu, ale bude stále fungovat.

Soubory cookie sociálních sítí: jedná se o soubory cookie třetích stran, které se používají k tomu, aby uživatel mohl komunikovat s různými sociálními sítěmi, na které se na těchto webových stránkách odkazuje (Facebook, Twitter, linkedin, Google map atd.). Podmínky používání těchto souborů cookie a shromažďované informace se řídí zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů cookie jednotlivých sociálních sítí. Pokud jste instalaci souborů cookie zakázali, nebudete moci komunikovat s různými sociálními sítěmi, ale veřejné informace webové služby se vám budou zobrazovat i nadále.

Informujeme vás, že žádný z používaných proprietárních souborů cookie neukládá informace umožňující identifikaci uživatele, jako jsou jména, příjmení, e-mailové nebo poštovní adresy apod., ani neslouží k získávání nebo zpřístupňování informací o uživateli.

Uživatelé, kteří si navíc nepřejí, aby se do jejich počítače instalovaly soubory cookie (což v tomto konkrétním případě zabrání správnému fungování některých služeb), nebo kteří si přejí být informováni o tom, kdy se do jejich počítače nainstaluje soubor cookie, mohou svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby fungoval tímto způsobem. Uvádí se také, že uživatelé mohou kdykoli vymazat všechny soubory cookie vytvořené v jejich zařízení.

Povinné soubory cookie používané na webových stránkách jsou podrobně popsány níže:

Název
Účel
Expirace
Kdo je používá?
Dodavatel
cookielawinfo-checkbox-necessary
Tento soubor cookie se používá k uložení souhlasu s potřebnými soubory cookie v této možnosti konfigurace. Neukládá osobní údaje.
1 hodina
-
-
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Tento soubor cookie se používá k uložení těch kategorií, v nichž byly označeny nepotřebné soubory cookie. Neukládá osobní údaje.
1 rok
-
-
pll_language
-
1 rok
-
-
viewed_cookie_policy
-
24 hodin
-
-

Nezbytné soubory cookie

Jedná se o základní soubory cookie, které nevyžadují souhlas.

__hs_opt_out

- Tento soubor cookie se používá v rámci zásad ochrany osobních údajů pro zapamatování, aby návštěvník nebyl znovu požádán o přijetí souborů cookie.
- Tento soubor cookie se nastavuje, když dáváte návštěvníkům možnost odmítnout soubory cookie.
- Obsahuje řetězec "ano" nebo "ne".
- Jeho platnost vyprší za 6 měsíců.

__hs_do_not_track

- Tento soubor cookie lze nastavit tak, aby sledovací kód neodesílal společnosti HubSpot žádné informace.
- Obsahuje řetězec "ano".
- Jeho platnost vyprší za 6 měsíců.

__hs_initial_opt_in

- Tento soubor cookie slouží k zabránění tomu, aby se banner zobrazoval vždy, když návštěvníci procházejí v přísném režimu.
- Obsahuje řetězec "ano" nebo "ne". vyprší za 7 dní.

__hs_cookie_cat_pref

- Tento soubor cookie slouží k záznamu kategorií, se kterými návštěvník souhlasil.
- Obsahuje údaje o odsouhlasených kategoriích.
- Jeho platnost vyprší za 6 měsíců.

__hs_gpc_banner_dismiss

- Tento soubor cookie se používá při odmítnutí banneru Globální kontrola soukromí.
- Obsahuje řetězec "ano" nebo "ne".
- Jeho platnost vyprší za 180 dní.

‍__hs_notify_banner_dismiss

- Tento soubor cookie se používá, když webové stránky používají typ banneru Notify consent.
- Obsahuje logickou hodnotu True.
- Jeho platnost za 180 dní.

‍hs_ab_test

- Tento soubor cookie se používá k tomu, aby se návštěvníkům konzistentně zobrazovala stejná verze stránky A/B testu, kterou již viděli.
- Obsahuje id stránky A/B testu a id varianty, která byla pro návštěvníka vybrána.
- Její platnost vyprší na konci relace.

‍id_key

- Při návštěvě stránky chráněné heslem se tento soubor cookie nastaví tak, aby při dalších návštěvách stránky ze stejného prohlížeče nebylo nutné se znovu přihlašovat.
- Název souboru cookie je pro každou stránku chráněnou jedinečným heslem
- Obsahuje zašifrovanou verzi hesla, takže při dalších návštěvách stránky již nebude heslo vyžadováno.
- Jeho platnost vyprší za 14 dní.

‍hs-messages-is-open

- Tento soubor cookie slouží k určení a uložení toho, zda je widget chatu otevřený pro budoucí návštěvy.
- Nastaví se v prohlížeči návštěvníka při spuštění nového chatu a po 30 minutách nečinnosti se resetuje tak, aby se widget znovu zavřel.
- Pokud návštěvník ručně zavře widget chatu, zabrání to jeho opětovnému otevření při dalších načteních stránky v dané relaci prohlížeče po dobu 30 minut.
- Obsahuje logickou hodnotu True, pokud je přítomna.
-Jeho platnost vyprší za 30 minut.

hs-messages-hide-welcome-message

-
Tento soubor cookie slouží k tomu, aby se uvítací zpráva widgetu chatu po dobu jednoho dne od jeho odmítnutí znovu nezobrazila.
- Obsahuje logickou hodnotu True nebo False.
-Jeho platnost vyprší za jeden den.

__hsmem

-
Tento soubor cookie se nastavuje, když se návštěvníci přihlásí na web hostovaný společností HubSpot.
- Obsahuje zašifrovaná data, která identifikují uživatele členství, když je právě přihlášen.
- Jeho platnost vyprší za sedm dní.

‍hs-membership-csrf

-
Tento soubor cookie slouží k zajištění toho, aby přihlášení k členství v obsahu nemohlo být zfalšováno.
- Obsahuje náhodný řetězec písmen a čísel, který slouží k ověření, že přihlášení k členství je autentické.
- Jeho platnost vyprší na konci relace.

‍hs_langswitcher_choice

- Tento
soubor cookie slouží k uložení zvoleného výběru jazyka návštěvníka při prohlížení stránek ve více jazycích.
- Nastaví se, když návštěvník vybere jazyk z přepínače jazyků, a používá se jako jazyková předvolba, aby byl v budoucnu přesměrován na stránky ve zvoleném jazyce, pokud budou k dispozici. obsahuje řetězec ohraničený dvojtečkou, na jehož levé straně je uveden kód jazyka ISO639 a na pravé straně je uvedena soukromá doména nejvyšší úrovně, ke které se vztahuje. - Příkladem může být "EN-US:hubspot.com". jeho platnost vyprší za dva roky.

‍__cfruid

‍Tento
soubor cookie nastavuje poskytovatel CDN společnosti HubSpot kvůli svým zásadám omezování rychlosti. Jeho platnost vyprší na konci relace. Další informace o souborech cookie společnosti Cloudflare.

__cfuvid

‍Tento
soubor cookie nastavuje poskytovatel CDN společnosti HubSpot kvůli svým zásadám omezování rychlosti. Jeho platnost vyprší na konci relace. Další informace o souborech cookie společnosti Cloudflare.

‍__cf_bm

Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem CDN společnosti HubSpot a je nezbytným souborem cookie pro ochranu botů. Jeho platnost vyprší za 30 minut. Další informace o souborech cookie společnosti Cloudflare. ‍‍

‍‍‍‍‍‍‍3. Jak zakázat soubory cookie?
Ty soubory cookie, které nejsou povinné pro prohlížení těchto webových stránek, lze zakázat v části "Konfigurace souborů cookie zde".

Tato nastavení najdete v zápatí webových stránek. Kromě toho všechny prohlížeče umožňují provést změny, které zakážou konfiguraci souborů cookie.

Z tohoto důvodu většina prohlížečů nabízí možnost správy souborů cookie, abyste získali přesnější kontrolu nad soukromím.

Tato nastavení se nacházejí v nabídce "možnosti" nebo "předvolby" vašeho prohlížeče.

Níže naleznete odkazy pro jednotlivé prohlížeče, kde můžete podle pokynů zakázat soubory cookie:

‍InternetExplorer(https://goo.gl/iU2wh2)

- V nabídce nástrojů vyberte "Možnosti internetu".

-Klikněte na záložku "Soukromí".

- Soubory cookie můžete odstranit výběrem možnosti "odstranit historii procházení" a později v sekci "Soubory cookie a oprávnění k webu" přejděte do podsekce "zobrazit soubory cookie a údaje o webu" a vyberte možnost "Odstranit vše".

- Stejně tak záložka "Soubory cookie a oprávnění k webu" umožňuje nastavit možnosti ochrany soukromí, které uživatel preferuje.

‍MozillaFirefox(http://goo.gl/QXWYmv)

- V horní části okna prohlížeče Firefox klikněte na nabídku "Nastavení".

-Vyberte možnost Soukromí a zabezpečení.

- Výběrem možnosti "Vlastní" můžete vybrat soubory cookie, které chcete blokovat, spolu s dalšími záležitostmi týkajícími se vašeho soukromí.

‍GoogleChrome(http://goo.gl/fQnkSB)

- Klikněte na nabídku umístěnou na panelu nástrojů.

- Vyberte možnost Nastavení.

- Ve výběru "Soukromí a zabezpečení" klikněte na tlačítko "Soubory cookie a data z jiných webů".

- Budete moci vybrat obecnou konfiguraci souborů cookie, stejně jako další aspekty ochrany soukromí.

‍Safari(https://goo.gl/dQywEo)

- V aplikaci safari na počítači mac vyberte možnost "Preferences" (Předvolby).

- Otevřete záložku soukromí.

- Vyberte požadovanou možnost ze sekce "block cookies" (blokovat soubory cookie).

- Nezapomeňte, že po zakázání souborů cookie nemusí být k dispozici některé funkce a plná funkčnost webových stránek.

Pokud si nepřejete být sledováni pomocí souborů cookie, společnost Google vyvinula plug-in, který si můžete nainstalovat do prohlížeče a který je k dispozici na následujícím odkazu: http://goo.gl/up4ND.

‍4.Přijímání souborů cookie
‍‍
Tyto webové stránky neinstalují naše soubory cookie do zařízení uživatelů, dokud uživatelé s jejich instalací nesouhlasí.

Upozorňujeme vás, že v případě nesouhlasu s instalací souborů cookie nebo zakázání některého z nich v konfiguraci je možné, že některé služby nebudou bez jejich použití dostupné nebo že nebudete moci přistupovat k některým službám nebo plně využívat všech výhod, které vám tyto webové stránky nabízejí.

Vyplňte tento formulář a my vám co nejdříve odpovíme.

Musíte přidat komerční e-mailovou adresu

Správce údajů: (KONECTA): GRUPO KONECTANET, S.L. Účel: Konecta bude zpracovávat vaše údaje za účelem kontaktování a informování v rámci našich profesních a obchodních aktivit, jako je zasílání newsletterů, pozvánek na akce a podobně. Legitimace: Poskytnutím svých údajů dáváte souhlas se zpracováním informací, a to jak společnosti KONECTA, tak společnostem skupiny, do níž patří, které se mohou nacházet mimo Evropskou unii (EU). Příjemci: údaje nebudou předávány, pokud k tomu nebude zákonná povinnost. Práva: přístup k údajům, jejich oprava a vymazání, jakož i další práva, která lze konzultovat v doplňujících informacích. Další informace: veškeré další informace si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese KONECTA.

¡Gracias!

Te contestaremos lo antes posible.

Hasta entonces, te invitamos a conocer más sobre Konecta.
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.