Naším cílem je společnost posouvat kupředu

Jsme zavázáni nejen našim zákazníkům, akcionářům, dodavatelům, zaměstnancům nebo společnosti, ale především si jdeme za odpovědným a udržitelným obchodním modelem.

01

Naši společnost řídíme v souladu s ověřenými principy.

02

Angažujeme se v komunitě, do které patříme.

03

Minimalizujeme náš dopad na životní prostředí.

Pracujeme

napříč odděleními společnosti a spolupracujeme s dalšími organizacemi, třeba s Nadací Konecta.

Neustále

rosteme a snažíme se o udržitelnost na každém kroku naší cesty.

Sdílíme

cíle udržitelného rozvoje a Agendu 2030, abychom podpořili wellbeing a pokrok společnosti.

Mezi hlavní zásady naší práce patří integrita, etika a transparentnost

Náš interní firemní rámec sdružuje jasně definované hodnoty a zásady, kterými se řídí všechna rozhodnutí, která děláme.

Lidská práva

Zavázali jsme se dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv.

Jsme zakládajícími členy španělské sítě United Nations Global Compact a své členství každoročně ratifikujeme.

Své strategie přizpůsobujeme jejím deseti zásadám činnosti v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci.

Podporujeme právo znevýhodněných skupin na začlenění na trh práce.

Zaručujeme bezpečnost informací

Bezpečnost informací zaručujeme pomocí spolehlivého modelu kybernetické bezpečnosti založeného na odhalování potenciálních problémů a rychlé reakci na ně pomocí opatření jako jsou opakované audity IT prostředků, rozvoj operačních center kybernetické bezpečnosti, naše centrum pro analýzu malware, rutinní hodnocení zranitelnosti a samozřejmě také neustálé školení a informovanost našich týmů.

Důvěrnost je nástrojem řízení naší obchodní konkurenceschopnosti.

Ochrana osobních údajů je základním kamenem společnosti Konecta. Dbáme na to, aby si naši zaměstnanci, dodavatelé i obchodní partneři uvědomovali její důležitost.

Rozmanitost

Ve společnosti Konecta se setkávají lidé různých kultur, zvyků i generací. Právě tuto rozmanitost vnímáme jako cennou přidanou hodnotou. Proto se snažíme, abychom zajistili:

  • respektující, bezpečné a inkluzivní pracovní prostředí
  • rovné příležitosti
  • nediskriminaci na jakékoliv bázi

Spokojenost a work-life balance

Jsme přesvědčení, že lidé potřebují sladit svůj rodinný, osobní a pracovní život. Proto podporujeme iniciativy a opatření zaměřené na dosažení zdravé rovnováhy v jejich každodenním životě.

"En France, pour l'exercice 2022, nous obtenons un score de 87% sur l'index égalité Femmes Hommes qui se décomposent ainsi : écart de rémunération : 37/40, écart d'augmentations individuelles : 20/20, écart de promotions : 15/15, taux de salariés ayant bénéficié d une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : 15/15, nombre de salariés du genre sous-représenté parmi les 10 plus haute rémunérations : 0/10".

Rovnost a integrace

Podporujeme takovou firemní kulturu, která zaručuje rovné příležitosti pro všechny zaměstnance.

Dodržujeme plány rovnosti, protokoly proti násilí na základě pohlaví a řadu iniciativ zaměřených na zvyšování informovanosti zaměstnanců.

Rovnost žen a mužů je zakořeněna v samých základech společnosti Konecta. Více než 67 % našich zaměstnanců jsou ženy.

Inkluzivní pracovní prostředí spolu se vzdělávacími iniciativami a organizacemi jsou našimi prioritami, abychom přilákali šikovné lidí do týmu a podpořili začleňování skupin, které jsou ohroženy vyloučením ze společnosti.

Uhlíková stopa a odpovědné nakládání se zdroji

Strategie omezování emisí skleníkových plynů

Cirkulární ekonomika

Snažíme se, aby vznikalo co nejméně odpadu. Současně také vedeme naše zaměstnance k tomu, aby se aktivně podíleli na recyklaci.

Zlepšení energetické účinnosti.

Nejen, že neustále snižujeme spotřebu, ale také jsme se zavázali k využívání zelené energie. Ve společnosti Konecta España jsme dosáhli toho, že 100 % elektřiny, kterou spotřebováváme, pochází z obnovitelných zdrojů.

Snížení spotřeby papíru a lepenky.

Zvyšujeme množství papíru se zelenou etiketou a snižujeme jeho spotřebu prostřednictvím projektů digitalizace a vzdělávání našich týmů. Ty také podporujeme v aktivní účasti v recyklačních programech.

Snížení spotřeby vody.

Snažíme se neustále snižovat spotřebu vody pomocí modelů efektivity a osvětových kampaní.

Závazek STBi

Konecta se zavázala, že v rámci SBTi v blízké budoucnosti sníží emise v rámci celé společnosti v souladu s vědeckými poznatky o klimatu.Cíle této iniciativy jsou v souladu s Pařížskou dohodou (COP21, 2015), jejímž cílem je zmírnit nejzávažnější dopady změny klimatu omezením nárůstu průměrné teploty výrazně pod 2 °C ve srovnání s předindustriálními úrovněmi. Kromě toho usiluje o posílení úsilí zaměřeného na omezení globálního oteplování na 1,5 °C.

Osvětové akce

Víme, že změna začíná u každého z nás.
Podporujeme kurzy a projekty, aby si tuto myšlenku osvojili všichni naši zaměstnanci.

Vyplňte tento formulář a my vám co nejdříve odpovíme.

Musíte přidat komerční e-mailovou adresu

Správce údajů: (KONECTA): GRUPO KONECTANET, S.L. Účel: Konecta bude zpracovávat vaše údaje za účelem kontaktování a informování v rámci našich profesních a obchodních aktivit, jako je zasílání newsletterů, pozvánek na akce a podobně. Legitimace: Poskytnutím svých údajů dáváte souhlas se zpracováním informací, a to jak společnosti KONECTA, tak společnostem skupiny, do níž patří, které se mohou nacházet mimo Evropskou unii (EU). Příjemci: údaje nebudou předávány, pokud k tomu nebude zákonná povinnost. Práva: přístup k údajům, jejich oprava a vymazání, jakož i další práva, která lze konzultovat v doplňujících informacích. Další informace: veškeré další informace si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese KONECTA.

¡Gracias!

Te contestaremos lo antes posible.

Hasta entonces, te invitamos a conocer más sobre Konecta.
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.